БЛЀЙКА

БЛЀЙКА ж. Разг. Пренебр. Разсеян, несъсредоточен, заплеснат човек (мъж или жена).

Списък на думите по буква