БЛЀЙНУВАНЕ

БЛЀЙНУВАНЕ ср. Остар. Отгл. същ. от блейнувам.

Списък на думите по буква