БЛЀКНА

БЛЀКНА. Вж. бляквам.

Списък на думите по буква