БЛЕСКА̀ВИЦА

БЛЕСКА̀ВИЦА, ж. Диал. Светкавица. Тук чух, че запяха с ясен глас хиляди уста: "Свят, свят, свят господ Саваот.." и току се разтвори нещо, па светка, светка, като хиляди блескавици, ама не гърмят и не тряскат.. а така само, блещят. М. Георгиев, Избр. разк., 110.

— Друга форма: блъска̀вица.

Списък на думите по буква