БЛЕСКА̀Ч

БЛЕСКА̀Ч м. Речна риба от семейство шаранови със сплеснато тяло, със светлосив или зеленикав гръб и сребристобели корем и страни; белица1. Alburnus alburnus. Добророман поклати глава.. — Аз съм здрав, какво ми е?.. А те са болни, стари.. Ала как да им отнема радостта да похапнат нещо топличко и сготвено, мрянка или пъстърва, или блескач?" Ст. Загорчинов, ДП, 202.

Списък на думите по буква