БЛЕСТЀНЕ

БЛЕСТЀНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от блестя. А у Любица повече се развиваха врождените наклонности за воля, суетно блестене и кокетство. Ив. Вазов, Н, 66. Блестене на слънцето.

Списък на думите по буква