БЛЕСТУ̀НКА

БЛЕСТУ̀НКА ж. Диал. Светулка. Тревожно трепкаха мъжките блестунки — тъй наричат тук светулките, — губеха се и пак светваха, диреха нещо и не го намираха. А. Дончев, ВР, 210.

Списък на думите по буква