БЛЀЩЕНЕ

БЛЀЩЕНЕ ср. Отгл. същ. от блещя и от блещя се.

Списък на думите по буква