БЛЕЩУ̀КАНЕ

БЛЕЩУ̀КАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ от блещукам. Недейте чака от мене да ви описвам приятността на въздуха, блещукането на лъкатушната вода, миризмата на приятните треви и пеенията на славеите и другите птици. М. Георгиев, Избр. разк., 163.

Списък на думите по буква