БЛЕЩУ̀КВАМ

БЛЕЩУ̀КВАМ, -аш, несв.;блещу̀кна,

‑еш, мин. св. -ах, св., непрех. Блещукам веднъж и за кратко време. Аз се взирах в тъмните очертания на пиниите татък горе по хълмовете — .. Струваше ми се понякога да съзирам тук-там от тях да блещуква огнец — скрие се, блесне отново, синкав и трепетен, и угасне. П. П. Славейков, Събр. съч. VI (2), 144. Той смукна надълго цигарата. Цигарата отново блещукна в мрака. К. Константинов, СЧЗ, 120. Блещукват тук и там из глъбините на моята памет,.., и други още спомени от първите ми детски години... Т. Влайков, Пр I, 41.

Списък на думите по буква