БЛЕЩУ̀КНА

БЛЕЩУ̀КНА. Вж. блещуквам.

Списък на думите по буква