БЛЍЖА

БЛЍЖА, -еш, мин. св. блѝзах, несв., прех. 1. Прекарвам езика си по повърхността на нещо; лижа. Кучето, което неспокойно скачаше около него, спря да маха опашка и легна между краката му. То сякаш предчувствуваше раздялата, остро душеше и ближеше ръцете на момчето. Ив. Хаджимарчев, ОК, 46. На таванската стълба беше клекнала котка, която невъзмутимо ближеше лапички. Д. Кисьов, Щ, 437. Някои от овците смирено идеха при нея, ближеха ръцете ѝ с влажните си муцунки и я гледаха мило и значително с тъпите си простодушни очи. Елин Пелин, Съч. II, 43. Той дълго стоя срещу госта, мълча, гледа̀ го, близа изсъхналите си устни и най-после се отдръпна от вратата. Д. Немиров, БЛ, 47. Калин дотърча откъм огъня, като ближеше своята дървена лъжица, омазана с каша. Ст. Загорчинов, ДП, 318. Но съмна вече!/ И на Балкана/ юнакът лежи, кръвта му тече, — / вълкът му ближе лютата рана. Хр. Ботев, Съч. 1929, 17. Който бърка в меда, той си ближе пръстите. Послов., Н. Геров, РБЯ I, 47. Сякаш че са го котки близали. Погов., П. Р. Славейков, БР II, 149.

2. Прен. За огън, пламък, дим — докосвам се до повърхността на нещо и се разпростирам, разстилам по нея. Манджата не е вкусна, като се готви на котлон. Друго си е да сложиш гърнето в огнището и червеният пламък да го ближе отстрана. Кр. Григоров, ПЧ, 16. Над огнището,.., висеше препълнено с картофи котле, страните на което ближеше белезникав дим. Сл. Трънски, Н, 80. Скоро ще да е горяло — забелязаха на ум. — Виж листата на овошките как са се свили, дето ги е близал огънят. В. Мутафчиева, ЛСВ I, 433-434.

3. Разг. Ям или пия по малко от нещо. Ще надойдат на сватбата все отбрани хора, кой с бомбе, кой с копринена кърпичка и с ръкавици от свинска кожа, — ще му дадеш, значи, на такъв пастърма да яде и да ближе през всичкото време само една чаша вино. Св. Минков, РТК, 118. ближа се I. Страд. от ближа. II. Възвр. от ближа в 1 знач. Котката се ближе. III. Взаим. от ближа в 1 знач. Изкачваха се сами, добичетата,.., на отсрещния бряг и като промучаваха, почваха да се чешат о някоя липа или пък едно друго да се ближат по местата, където сами не можеха да достигнат с езика си. Ст. Даскалов, СЛ. 484.

Ближа ботушите (подметките); ближа краката на някого. Разг. Грубо. Държа се угоднически, сервилно пред някого, подмазвам се на някого.

Списък на думите по буква