БЛЍЖЕНЕ

БЛЍЖЕНЕ ср. Диал. Близане.

Списък на думите по буква