БЛИЗАЛЦЀ

БЛИЗАЛЦЀ, мн. -а, ср. Бот. Връхна част на плодника, разположена над стълбчето, върху която попадат поленовите зрънца (тичинковият прашец).

Списък на думите по буква