БЛЍЗИЧКО

БЛЍЗИЧКО. Разг. Нареч. от близичък. — Пуснете го в двора. — Къде, господине? — Ей тук близичко, една крачка място. Й. Йовков, З, 1937, бр. 5509, ХIХ. Ако се фане сега той до Донка и до Станча, какво ще има! А пък тъй близичко ще бъде до Райка! Т. Влайков, Съч. I, 1941, 46. Седнали удобно, съвсем близичко един до друг — той на мотора, тя в затопленото кошче под вълненото одеяло. Д. Калфов, Избр. разк., 190.

Списък на думите по буква