БЛИЗКОРО̀ДСТВЕН

БЛИЗКОРО̀ДСТВЕН, -а, -о, мн. -и, прил. Книж. Който се отнася до близко родство или до близки роднини. Успешно преливане на кръв следователно е възможно при близкородствени животни. Г. Маркова, ЧМ, 20. Близкородствени форми [на растения] поставя в съвсем различни групи. Например растенията от семейството житни той слага в три различни класа. ОБиол. Х кл. 94. Близкородствени отношения.

Списък на думите по буква