БЛИЗКОСТОЯ̀Щ

БЛИЗКОСТОЯ̀Щ, -а, -о, мн. -и, прил. Книж. Който стои наблизо, който се намира на малко разстояние от някого или нещо. Нетърпеливи бойци дадоха няколко пушечни изстрели. Един куршум рекушира от каменната стена и уби намясто близкостоящия партизанин. К. Ламбрев, СП, 143. Докато жените се обясняваха какво били казали на възрастния чиновник, вратата се отвори, двете най-близкостоящи жени хлътнаха вътре и вратата се затвори отново след тях, преди още другите да разберат какво и как беше станало. П. Спасов, ХХ, 241. Близкостоящи очи.

— Друга (остар.) форма: близкостоѐщ.

Списък на думите по буква