БЛИЗНА̀

БЛИЗНА̀1 ж. Диал. Място на плат, дето е пропусната или е скъсана нишка в основата. Платно с близни.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

БЛИЗНА̀

БЛИЗНА̀2 ж. Диал. 1. Стомана, чилик, близница.

2. Недопечен, клисав пласт до долната кора на хляб.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

БЛЍЗНА

БЛЍЗНА. Вж. близвам.

Списък на думите по буква