БЛИЗНА̀К

БЛИЗНА̀К, мн. -ци, м. 1. Всяко от децата, родени от една майка при една бременност, които обикновено имат пълна или много голяма външна прилика, общи склонности и др. Те двамата, брат и сестра, си приличаха като близнаци — същите очи, същите коси, същата бледа, нежна кожа на дребните им лица. Д. Талев, ЖС, 24. Тръгнали на път далечен, / двама ми братя близнаци / от една майка родени, / от едно мляко сукали, / във една люлка люлени. Ел. Багряна, ЗМ, 16. ● Обр. Според мен тези две идеологии са еднояйчни близнаци [фашизма и комунизма], които за да се различават, са се подложили на козметични операции. Г. Данаилов, ДС, 277. — "Мое стадо най-хубаво, / най-хубаво, най-личаво, / че го пасат два овчара, / два овчара, два близнака — / еднолики, едноимци, / с едно руфо пременени." Нар. пес., СбНУ, ХLIV, 428.

2. Само мн. Астрон. Едно от дванадесетте съзвездия на зодиака, в което се намират двете ярки звезди Кастор и Полукс, разположено в северното полукълбо на звездното небе.

3. В астрологията — третият знак от зодиака; зодия на месец юни (от 22. V. до 22. VI).

4. Архит. Всяка една от симетрично построени сгради с общ калкан и общ покрив.

5. Минер. Всеки един индивид от кристална група, съставена от два или повече кристала, в която те са строго симетрично разположени помежду си.

6. Диал. Обреден хляб, приготвен от кумицата на Ивановден, състоящ се от две еднакви продълговати части, поставени една върху друга на кръст.

Сиамски близнаци. Неразделни приятели (от историята за родените в Сиам близнаци, които били сраснали в гърдите и живели от 1811 до 1874 г.)

Списък на думите по буква