БЛИЗНА̀ШКИ

БЛИЗНА̀ШКИ, -а, -о, мн. -и. Прил. от близнак (в 1 знач.). Близнашка детска количка.

Списък на думите по буква