БЛИЗНЀНЕ

БЛИЗНЀНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от близня̀. Тази порода има добър процент на близнене. Средно от 100 оагнени овце се получават по 140 агнета. Пр. 1953, 26.

Списък на думите по буква