БЛИЗНЯ̀ВАНЕ

БЛИЗНЯ̀ВАНЕ1, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от близнявам1; близнене.

БЛИЗНЯ̀ВАНЕ

БЛИЗНЯ̀ВАНЕ2 ср. Диал. Отгл. същ. от близнявам2 и от близнявам се; клепене.

БЛИЗНЯ̀ВАНЕ

БЛИЗНЯ̀ВАНЕ3 ср. Диал. Отгл. същ. от близнявам3.

Списък на думите по буква