БЛЍЗО

БЛЍЗО и (съкр. рядко, обикн. поет.) близ нареч. Обикн. със следв. предл. до. 1. На недалечно, малко разстояние до някого или нещо; в съседство, недалеч, наблизо, близко. Противоп. далеко, далеч. Съвсем близо, като че над самото село, оглушително изтрещя гръмотевица. Й. Йовков, Ж, 172. Дъщерята на първожреца и сестрата на Амбо ни търсиха. Те минаха съвсем близо до храстите, където бях се скрил, но не ме видяха. М. Марчевски, ОТ, 277. Орел и лисица станали приятели и ся сдумали да ся заселят близо един до други. П. Р. Славейков, ЕБ ( превод), 5.

2. С гл. съм, изглеждам и др. в 3 л. ед. и мн. ч. Означава, че на недалечно, малко разстояние се намира някой или нещо; близко. "Далеч ли е, аго, Цариград?" — "Близо е, дядо, близо е, половина ден път!" Ал. Константинов, Съч. I, 286. Колкото бяха по-близо нивите, толкоз изглеждаха по-светлозелени. Й. Йовков, Ж, 202. Той ме успокои, че селото е близо и там има хубава и студена вода. Елин Пелин, Съч. IV, 106.

3. С гл. съм, изглеждам и др. в 3 л. ед. и мн. ч. Означава, че наскоро, в недалечно време нещо ще стане; скоро, наскоро, близко. Свободата днес е близо, / дигай се на бой, страна! В. Георгиев, ПП, 65. Беше близо пред жътва. Ив. Вазов, Съч. ХII, 18. Те са близо до пълната победа.

4. С гл. съм, изглеждам и др. в 3 л. ед. и мн. ч. Обикн. с предл. д о. Означава, че някой или нещо по качества, по отличителните си черти или по схващания, разбирания не се различава много от някой друг или нещо друго, че е подобен или почти еднакъв с него; близко. Облеклото им е някак си близо до турското. С. Бобчев, ПОС (превод), 245. С най-хубавото от моята поезия аз винаги съм била близо до своя народ. Ел. Багряна, НК, 1963, бр. 19,1. Неговата работа му дава възможност да бъде по-близо до народа. Ив. Унджиев, ВЛ, 63. ● Остар. С гл. ида, падам и под. Нидерландските

заселища, по големината си, по количеството си и по богатството си, идат близо до английските. К. Смирнов, З, 88. Езикът им [на черногорците],.., е един с сръбский, но по-чист от него и по някои свойства и ѝзговори пада по-близо до българский. С. Бобчев, ПОС (превод), 99.

5. Разг. С малка разлика до посочения брой, количество; приблизително, почти. Близо четири месеца вече как трае войната. Ив. Вазов, Съч. VI, 98. Исьоренският чифликчия Манолаки .. беше близо шейсетгодишен. Й. Йовков, ЧКГ, 9. Близо седемдесет негови другари са избити от жандармерийските и войскови шайки. Г. Караславов, ПМ, 23. Преди близо две десетилетия, когато се запознахме с този мил човек и сърдечен приятел, ние току-що бяхме нахълтали в живота с шум и младежки истории. А. Каралийчев, С, 270.

Близо до ума е. Разг. Лесно е да се разбере, да се допусне, че е така. Най-близо до ума е да допуснем, че Левски е бил заподозрян,.., и затова бързо,.., напуска селото. Ив. Унджиев, ВЛ, 64. Близо ми е до сърцето. Разг. Много ми е мил, скъп. Известно ви е,.., моето отдавнашно желание да влеза в брак с госпожа Сара, кротката и добрата девойка, която ми е тъй близо до сърцето. Ив. Вазов, Съч. ХIII, 182.

Списък на думите по буква