БЛИЗОСЀД

БЛИЗОСЀД м. Остар. Съсед. Отишъл Петко у техний близосед и видял, че в неговата къща не е хубаво. Д. Манчев, БЕ II, 14. Знам та аз тебе защо бързаш ти, каза едина от другарите на Пенча, комуто беше и близосед. Ил. Блъсков, ПБ, 23.

Списък на думите по буква