БЛИЗОСЀДКА

БЛИЗОСЀДКА ж. Остар. Съседка. Сички нейни близоседки дружно се сбраха около нея да я утешават, но далеч беше от нея утешението. Ил. Блъсков, ЗК, 208.

Списък на думите по буква