БЛИЗОСЀДНИК

БЛИЗОСЀДНИК, мн. -ци, м. Остар. Съсед. Прежде да купиш един дом, трябва да гледаш да имаш добър близоседник. А. Гранитски, ПР (превод), 34.

Списък на думите по буква