БЛЍЗОСТ

БЛЍЗОСТ, -тта̀, ж. 1. Състояние, положение на някого или нещо, което се намира на недалечно, на малко разстояние от някого или нещо; неголяма отдалеченост по място; съседство. "Далеч ли е, аго, Цариград? — "Близо е, дядо, близо е, половин ден път!" "Да си жив, аго, за добра дума!" — отговаря дядо Петко — и ободрен от близостта, почва по-бодро да крачи и замръква пред самия град. Ал. Константинов, Съч. I, 286. Близостта на морето го [въздуха] насищаше с някаква особена, вълнуваща и радостна топлина. Д. Димов, Т, 556. Галчев и тоя път се подчини и седна по-близо до Нона. Той я познаваше отскоро и тая неочаквана близост, в която се намери до нея, малко го смути. Й. Йовков, ЧКГ, 15. Баба Доке донесе детето. Милка го сложи на възглавницата. Близостта на момиченцето скоро я успокои. К. Петканов, ОБ, 236.

2. Неголяма отдалеченост по време. Нямаше светкавици и гръм,.. Но бурята беше някъде високо и нейната близост се чувствуваше и в превожната тишина на прозрачния въздух, и в странния полумрак, който обгръщаше полето. Й. Йовков, Разк. II, 211. Кой знае защо, мисълта за смъртта, съзнанието за нейната близост, никак не го занимаваше. Л. Стоянов, П, 402.

3. Прен. Отношения, връзки между двама или повече души, които се основават на общност в разбирания, схващания, еднакви интереси и взаимна симпатия; приятелство, другарство. Само Йовка, със своята изострена чувствителност, усещаше колко се нуждае стрина ѝ Елка от близост и утеха. Елин Пелин, Съч. III, 42. "Милият, той ме обича много!" — мислеше си тя и едно неясно чувство на близост и признание към него топлеше душата ѝ. И. Петров, НЛ, 230. Крайно време е вече да скъса с вуйчо си.. Между двамата и без това няма духовна близост. Ив. Унджиев, ВЛ, 40. Стефан бе по-скоро ляв и либерален, отколкото консервативен, познанството и близостта му с френските сюрреалисти не можеше да не остави следи. Г. Данаилов, ДС, 203. // Прен. Интимни отношения, връзки, обикн. между мъж и жена; интимност. Те не знаеха, че близостта на Найдена с Драга беше отишла по-далеко, отколкото мислеха, и беше се превърнала на любов. Ив. Вазов, Съч. ХХIV, 63. — А мисълта за някаква близост с жена, която не почива ... на духовен афинитет, самата тази мисъл ми е противна. Д. Ангелов, ЖС, 125.

4. Отношение на подобие, сходство между два или повече обекта. В тоя период млада‑

та българска литература се намира почти над изключителното и доминиращо влияние на руската литература.., то се дължи на голямата близост на двата езика. Б. Шивачев, Съч. I, 98. Над езика на драмата Толстой е работил много упорито, стремил се е към максимална изразност и близост до живата народна реч. Н. Лилиев, Съч. III, 191-192. Съотношението на теглото на главния мозък към тялото у човека е 1:45,.. По този признак най-голяма близост към човека показва шимпанзето. Г. Марков, ЧМ, 12.

Списък на думите по буква