БЛЍКАНЕ

БЛЍКАНЕ ср. Отгл. същ. от бликам.

— Друга (диал.) форма: б л ю̀ к а н е.

Списък на думите по буква