БЛИНДА̀ЖЕН

БЛИНДА̀ЖЕН, -жна, -жно, мн. -жни, Воен. Прил. от блиндаж. Блиндажна греда.

Списък на думите по буква