БЛИЦ

БЛИЦ-. Първа съставна част на сложни думи със значение: бърз, светкавичен, напр.: блицанкета, блицтурнир и др.

— Нем. Blitz ’светкавица’.

Списък на думите по буква