БЛОК

БЛОК1, бло̀кът, бло̀ка, мн. бло̀кове, след числ. бло̀ка, м. 1. Много голям, грамаден къс от еднородно твърдо вещество, като камък, лед и др. Яхнах коня на г. Милде,..; но скоро един пояс натъркаляни големи скални блокове ме накара да слезна. Ив. Вазов, Съч. ХV, 141. Огледах реката. Стъпих с един крак върху близкия леден блок. П. Славински, ПЩ, 372. Грамаден блок се откърти почти от самия връх и литна надолу, повличайки със себе си същински поток от малки и големи камъни. А. Христофоров, П, 8. // Камък, бетон и др. с форма на куб или паралелепипед, който се употребява за строеж. Всички стени бяха иззидани от големи гранитни блокове, по които се виеха зелени пълзящи растения. Ал. Бабек, МЕ, 218. Отдалеч още личат грамадни блокове, стари зидове, дупки на дълбоки гробници. А. Константинов, ПЗ, 208.

2. Голяма, многоетажна, обикн. жилищна постройка. По средата на пътя до завода се белеят новите блокове на заводското селище. Н. Каралиева, Н, 158. Панелен блок. Жилищни блокове. // Няколко събрани наблизо сгради, представляващи част от квартал в населено място. Този младеж бе наследил от баща си цял блок от къщи в центъра на града, които продаваше една по една. Д. Димов, Т. 297.

3. Обширна обработваема площ в земеделско стопанство. Само кооперативният блок се зеленееше. Нивите на частниците пустееха. Кр. Григоров, Н, 25. Вървя аз, радва ми се душата, свирукам като чучулигите, но изведнъж гледам; пасат едни овце в блока на текезесето. П. Велков, СДН, 377. Два нови блока бяха изникнали под селото — единия изораха есента, засяха го със зимница и царевица. Ем. Манов, ДСР, 485. Като навлезе в блока на своята бригада, той извади мярката,.., и измери дълбочината на угарта. И. Петров, НЛ, 157.

4. Полит. Съюз на държави, политически партии, социални групи и др. за постигане на общи цели. Работата е там, уважаеми, че тъй ние ще имаме не разпокъсаните сили на отделните малки държавици, а единните сили на цял балкански блок срещу

един единствен — .. поробител! Ст. Дичев, ЗС I, 305. — В коя партия ме каните? — Засега не е много важно, господин Джупунов. Сега няма значение.., защото всички партии се обединиха в конституционния блок. Ем. Станев, ИК I, 36. Военен блок.

5. Вид продълговата тетрадка с листове за рисуване. Той стоеше в ателието и рисуваше мъжка глава. Като видя сестра си, остави молива и блока. В. Геновска, СГ, 290. Влизат художникът Крумов и зидарят Иван. Крумов е задянал тежка раница и носи сгънат художнически статив и голям блок. О. Василев, Л, 90.

6. Спорт. Защитно действие в играта на волейбол, при което играчите скачат с вдигнати ръце над мрежата, за да отбият топката при забиване от противников играч; блокада. Блокът на мрежата е най-силното оръжие на противниковия отбор.

7. Спец. Със съгл. опред. Съставна част от сграда на обществено заведение, оборудвана със специални средства, която има определено предназначение. Старшата [сестра] отваряше вратите към операционния блок. Р. Сугарев, СС, 110. Заведението разполага с голям кухненски блок. △ Санитарен блок.

Блок календар. Календар с илюстрации и други данни на големи листове, които могат да се откъснат. Блок машина. Пишеща машина с блокшрифт. Надничен блок. Иконом. Таблица, която определя възнагражденията за разните видове работа въз основа на еднодневната заплата.

— Нем. Block през рус. блок.

БЛОК

БЛОК2, бло̀кът, бло̀ка, мн. бло̀кове, след числ. бло̀ка, м. Физ. Устройство за вдигане на тежести, състоящо се от въртящ се на ос диск с жлеб, в който е прехвърлено въже и под.; макара, скрипец. Древна Гърция развива и усъвършенствува достиженията на Египет. Архит Терентски в IV век пр. н. е. е създател на винта и блока. НТМ, 1961, кн. 11, 6.

— Англ. block.

Списък на думите по буква