БЛОКА̀Ж

БЛОКА̀Ж м. 1. Спиране, възпрепятстване на действието, развитието на нещо; блокиране. Породиха го [протеста] необичайно дълбоката криза в икономиката и блокажът на политическата система. ДТ, 1999, бр. 9, 9. Блокаж на икономическата реформа.

2. Спорт. В бокса — начин на защита, при който се излагат на удари само по-малко чувствителните части на тялото.

— Фр. blocage.

Списък на думите по буква