БЛО̀КБЕТОН

БЛО̀КБЕТОН м. Спец. Вид бетон с грубо натрошен скален материал.

Списък на думите по буква