БЛОКДИА̀ГРАМА

БЛОКДИА̀ГРАМА ж. Спец. Перспективна схематична рисунка, която изобразява в план и профил част от земната повърхнина и дава нагледна представа за взаимните връзки между релефа и геоложката ѝ структура.

Списък на думите по буква