БЛОКИРО̀ВКА

БЛОКИРО̀ВКА ж. Спец. 1. Блокиране.

2. Система от приспособления към машина, която предпазва работника от нещастие при неправилно действие или движение от негова страна. Във всички роботизирани системи се предвиждат блокировки — да се направи невъзможно пребиваването на човек в работната зона на автомата. О, 1991, бр. 2, 3.

3. Система от сигнални устройства за механично регулиране на движението по релсов път.

Списък на думите по буква