БЛУДЀНЕ

БЛУДЀНЕ, мн. -ия, ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от блудя; блуждаене.

Списък на думите по буква