БЛУ̀ДКАВИЧКО

БЛУ̀ДКАВИЧКО. Нареч. от блудкавичък. Той се шегуваше блудкавичко.

Списък на думите по буква