БЛУ̀ДКАВКИ

БЛУ̀ДКАВКИ, -вка, -вко, мн. -вки, прил. Диал. Блудкавичък.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква