БЛУ̀ДКАВКО

БЛУ̀ДКАВКО. Диал. Нареч. от блудкавки; блудкавичко.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква