БЛУ̀ДНО

БЛУ̀ДНО. Книж. Нареч. от блуден (в 1 знач.) Живееше блудно.

Списък на думите по буква