БЛУДОДЀЙСТВУВАНЕ

БЛУДОДЀЙСТВУВАНЕ ср. Остар. Книж. Отгл. същ. от блудодействувам; блудстване, блудодействане.

Списък на думите по буква