БЛУ̀ДСТВАНЕ

БЛУ̀ДСТВАНЕ, мн. -ия, ср. Книж. Отгл. същ. от блудствам; блудствуване.

Списък на думите по буква