БЛУ̀ДСТВУВАНЕ

БЛУ̀ДСТВУВАНЕ, мн. -ия, ср. Книж. Отгл. същ. от блудствувам; блудстване.

Списък на думите по буква