БЛУ̀ДЪК

БЛУ̀ДЪК, -дка, -дко, мн. -дки, прил. Рядко. Блудкав. Тук е близо река Нехарна /../, и река Кучища /../, они са блудка /невкусна вода. ЦВ, 1859, бр. 433, 3. Блудка гозба.

Списък на думите по буква