БЛУЖДА̀ЕНЕ

БЛУЖДА̀ЕНЕ ср. Книж. Отгл. същ. от блуждая.

Списък на думите по буква