БЛУЖДЀНИЕ

БЛУЖДЀНИЕ, мн. -ия, ср. Остар. Книж. Блуждаене. Не бива да се застоява дълго в ателието на Ивайло Рашев. Боите сякаш го упойваха, картините разсейваха вниманието му, а приказките на художника го възвръщаха към онова минало време на блуждения, от което той справедливо се свенеше сега. А. Гуляшки, Л, 365-366.

Списък на думите по буква