БЛУ̀ЗИЧКА

БЛУ̀ЗИЧКА ж. Умал. от блуза. Я да видим (..), каква хубава блузичка.. Ст. Л. Костов, Избр. тв., 359.

Списък на думите по буква