БЛУ̀ЗКА

БЛУ̀ЗКА ж. 1. Умал. от блуза. Те [момиченцата] са облечени с тънки сини блузки с матроски яки, с широки рокли и с широки шалвари. Г. Караславов, Избр. съч. III, 19.

2. Женска блуза (в 1 знач.). Тя поиздърпа с две ръце синята си копринена блузка, която я пристягаше в кръста. Й. Йовков, ЧКГ, 111. До тях бодро крачеха момичета по блузки, в сини поли, със своите градски обувки с токчета, съвсем непригодни за каменистия път. А. Гуляшки, Л. 389. Преди да тръгнат за курорта, госпожата ѝ уши тънка басмяна блузка. Г. Райчев, ЗК, 74.

Списък на думите по буква