БЛУ̀МИНГ

БЛУ̀МИНГ м. Техн. Мощна прокатна машина за пресоване на стоманени късове с голямо напречно сечение.

— Англ. blooming.

Списък на думите по буква