БЛУ̀МИНГОВ

БЛУ̀МИНГОВ, -а, -о, мн. -и. Прил. от блуминг. Блумингов цех.

Списък на думите по буква